Βάσεις Ομπρελών

Για κάθε ομπρέλα και ανάλογα με τον τρόπο στήριξής της, διατίθενται βάσεις 3 κατηγοριών: Μεταφερόμενες, Σταθερές βάσεις με φλάντζα και πάκτωσης.

Οι μεταφερόμενες, αναλόγως του μεγέθους της ομπρέλας, είναι είτε κατασκευασμένες από λευκό σκυρόδεμα σε διάφορα βάρη, είτε μεταλλικά πλαίσια όπου τοποθετούνται τυποποιημένες πλάκες διαστάσεων 40x40cm ή 50x50cm. Οι σταθερές βάσεις με φλάντζα, προσφέρουν σταθερή στήριξη και βιδώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο έδαφος. Οι βάσεις πάκτωσης είναι 2 τεμαχίων, που το ένα μέρος πακτώνεται και το άλλο βιδώνεται στο πρώτο. Επιπλέον διατίθενται βάσεις πάκτωσης για ομπρέλες παραλίας σε άμμο.

Βάσεις Ομπρελών Κατηγορία Διατομή Ιστού Ομπρέλας
Τσιμεντένια βάση 25 κιλών Μεταφερόμενη Ø32mm – Ø40mm
Τσιμεντένια βάση 35 κιλών Μεταφερόμενη Ø32mm – Ø40mm – Ø50mm
Τσιμεντένια βάση 50 κιλών Μεταφερόμενη Ø50mm
Τσιμεντένια βάση 65 κιλών Μεταφερόμενη Ø50mm
Σχάρα για πλάκες 40x40cm Μεταφερόμενη Ø50mm
Σχάρα για πλάκες 50x50cm Μεταφερόμενη Ø100mm
Μεταλλική βάση με φλάντζα Ø50mm Σταθερή Ø50mm
Μεταλλική βάση με φλάντζα Ø100mm Σταθερή Ø100mm
Μεταλλική βάση πάκτωσης Ø50mm Πακτωμένη Ø50mm
Μεταλλική βάση πάκτωσης Ø100mm Πακτωμένη Ø100mm
Μεταλλική βάση για άμμο Πακτωμένη Ø32mm – Ø40mm