Τέντες και Άλλα Συστήματα Σκίασης

Η εταιρία μας κατασκευάζει τέντες και διάφορα συστήματα σκίασης, τα οποία είτε αναλαμβάνει την τοποθέτησή τους, με τους έμπειρους τεχνίτες που διαθέτει, είτε τα περισσότερα από αυτά μπορεί να τα αποστείλει ρυθμισμένα και συσκευασμένα, έτοιμα προς τοποθέτηση!