Εκτυπώσεις – Metal Design – Professional Umbrellas

Εκτυπώσεις

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 2019
(στα βολάν ομπρελών)
Αριθμός Χρωμάτων Εκτύπωσης 1χρωμία 2χρωμία 3χρωμία 4χρωμία
Κόστος Κατασκευής
Φιλμ & Τελάρου Μεταξοτυπίας
60.00 € 80.00 € 110.00 € 140.00 €
Επιπλέον (υπολογίζεται αθροιστικά)
Μέχρι 24 εκτυπώσεις ελάχιστη χρέωση 95.00 € 175.00 € 250.00 € 310.00 €
Από 25 έως 48 εκτυπώσεις,
κόστος ανά εκτύπωση…
5.00 € 7.00 € 10.50 € 13.00 €
Από 49 έως 96 εκτυπώσεις,
κόστος ανά εκτύπωση…
3.50 € 6.00 € 9.50 € 11.50 €
Από 97 έως 150 εκτυπώσεις,
κόστος ανά εκτύπωση…
3.00 € 5.50 € 8.00 € 11.00 €
Αριθμός εκτυπώσεων άνω των 151,
κόστος ανά εκτύπωση…
2.50 € 5.00 € 7.50 € 10.50 €
  • Ο παραπάνω τιμοκατάλογος είναι Χονδρικής και Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
  • Απαιτείται ηλεκτρονικό αρχείο της μακέτας σε επεξεργάσιμη μορφή.
  • Τυχόν κατασκευή μακέτας από μέρους μας, κοστολογείται επιπλέον κατά περίπτωση.
  • Οι παραπάνω τιμές αφορούν εκτυπώσεις μεταξοτυπίας, στα βολάν των ομπρελών.
  • Τυχόν εκτυπώσεις στα τρίγωνα φύλλα των ομπρελών, επιβαρύνονται με προσαύξηση 50%
  • Ο συγκεκριμένος τιμοκατάλογος αφορά αποκλειστικά εκτυπώσεις μεταξοτυπίας.
  • Εκτυπώσεις με υλικά θερμομεταφοράς (στάμπο) ή με ψηφιακή εκτύπωση, κοστολογούνται κατά περίπτωση.